โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

พ.อ.สุรเทพ​ หนูแก้ว​ รอง ผอ.รมน. จังหวัด​ ส.ข.สน.(ท.) ประธานในกิจกรรม ตามโครงการสานใจไทยหนึ่งเดียวสามัคคีปรองดอง ชุมชนสัมพันธ์(ขุนด่าน)


 พ.อ.สุรเทพ​  หนูแก้ว​ รอง ผอ.รมน. จังหวัด​ ส.ข.สน.(ท.)  ประธานในกิจกรรม ตามโครงการสานใจไทยหนึ่งเดียวสามัคคีปรองดอง ชุมชนสัมพันธ์(ขุนด่าน) เมื่อ​ 6 ก.ค.63, 1330  พ.อ.สุรเทพ​  หนูแก้ว​ รอง ผอ.รมน. จังหวัด​ ส.ข.สน.(ท.)  ประธานในกิจกรรม ตามโครงการสานใจไทยหนึ่งเดียวสามัคคีปรองดอง ชุมชนสัมพันธ์(ขุนด่าน)

 ในการนี้ ได้พบปะ พูดคุย  สร้างความสัมพันธ์  สร้างความเข้าใจ นโยบายการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ ร่วมกับ ฉก.ตชด.43 , ฉก.เชิงรุก , โฆษกชาวบ้าน , ผู้นำท้องที่ รวมทั้งให้ความรู้การพัฒนาพื้นที่ของภาครัฐ โดยเฉพาะ"เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตเป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ" หรืออุตสาหกรรมจะนะเมืองต้นแบบ, การดำรงชีวิตในการป้องกันโรคระบาดจากไวรัสโควิด-19 , ช่วยกันควบคุมดูแลหมู่บ้านให้ ลด ละ เลิก ยาเสพติด

  ตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  พร้อมทั้ง มอบความปราถนาดีจาก พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ด้วยถุงยังชีพที่ได้รับการสนับสนุน ให้กับผู้บอบบางและยากไร้ 35 ครัวเรือน 

โดยมี นายณัฐวุฒิ  บาเห็ม ผญบ.หมู่ 3 ต.เกาะแลหนัง  ให้การต้อนรับ  และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน ณ โรง โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง ต.ปากบาง อ.เทพา จว.สงขลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น