จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

โกจู๋ ; ดีเดย์ทดสอบพลังความพร้อม "ผู้ร่วมทีมบริหารเมือง ผู้เตรียมสมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช" แกนนำพื้นที่เขตที่ 3 เทศบาลนครนครศรีธรรมราชโกจู๋ ; ดีเดย์ทดสอบพลังความพร้อม "ผู้ร่วมทีมบริหารเมือง ผู้เตรียมสมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช" แกนนำพื้นที่เขตที่ 3 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช


     วันศุกร์ที่ 17 กค.63 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมปุรนคร

นายขุน เขาหลวง
นักขับเคลื่อนทางสังคม
ประเทศไทย
8/07/63

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น