โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563

การปฎิบัติงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ส่วนแยก ๑ กองกำลังบูรพา และ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ จังหวัดสระแก้ว


การปฎิบัติงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค  ๑ ส่วนแยก ๑ กองกำลังบูรพา และ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ จังหวัดสระแก้ว   การพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

   กอ.รมน. ภาค ๑ ได้ปฎิบัติตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มเติมพื้่นที่ป่าไม้ ป่าอนุรักษ์  ป่าเศรษฐกิจ ป่าชายแดน และ ป่าชุมชน รวมการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า ๕๖ ชนิด และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง

 

  ปัจจุบันได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหยุดยั้งการบุกรุกตัดต้นไม้ทำลายป่าอย่างจริงจังด้วยการจัดชุดปฎิบัติเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ

ในพื้นที่ ๑๖ จังหวัดซึ่งทำให้สถานการณ์การลักลอบตัดต้นไม้ทำลายทรัพยากร ธรรมขาติ และการบุกรุกพื้นที่ป่าลดลงเป็นที่น่าพอใจ โดยสามารถตรวจจับยึดไม้มีค่า ได้จำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๒๑ ท่อน และยึดมั่นพื้นที่บุกรุกคืนได้ ๖๔๔ ไร่ ๑ งาน ๔๓ ตารางวา

 

  อย่าพลาดติดตามชมการปฎิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๑ ส่วนแยก ๑ กำลังบูรพาในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๐ - ๑๔.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

 

CR.รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น