โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563

สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา ได้รับมอบหมายจาก พล.อ.อ.ประจิม จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ขับเคลื่อน " การสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน


ว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา ได้รับมอบหมายจาก พล.อ.อ.ประจิม จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ขับเคลื่อน " การสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ได้มีการสัมมนาหัวข้อแลกเปลี่ยน" การสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน ขับเคลื่อนโดย สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา ได้รับมอบหมายจาก พล.อ.อ.ประจิม จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

 

 

   


  รองศาสตราจารย์จรุยา  ขอพลอยกลาง รองอธิการบดี นำทีมเข้าสัมมนานำเสนอข้อคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นครู อาจารย์ ผู้บริหาร และนักศึกษาในการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วม 3  วิทยาเขต ได้แก่

   

1.มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตไสใหญ่

    2.มทร.ศรีวิชัยวิทยาเขตทุ่งใหญ่

    3.มทร.ศรีวิชัยวิทยาเขตขนอม

      นำทีมโดยรองอธิการบดีร่วมแลกเปลี่ยนอย่างออกรสชาตได้สาระอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมใหญ่ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตไสใหญ่

 

  พล.อ.อ.ประจิม จั่นตองสมาชิกวุฒิสภา ในประธาน กธม.อววน.ได้มอบหมายให้ สมาชิกวุฒิาภา ในฐานะคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กระจายกันลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้นำนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนสร้างคนดี คนเก่ง  คนกล้า และโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน

 

นายขุน เขาหลวง

นักขับเคลื่อนทางสังคม

ประเทศไทย

21/06/63


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น