โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563

สตูล ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ กองร้อยทหารราบที่ 5021 ภารกิจการลาดตระเวนเฝ้าตรวจและพิสูจน์ทราบบุคคล


สตูล  ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ กองร้อยทหารราบที่ 5021 ภารกิจการลาดตระเวนเฝ้าตรวจและพิสูจน์ทราบบุคคล

สตูล  ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ กองร้อยทหารราบที่ 5021 ภารกิจการลาดตระเวนเฝ้าตรวจและพิสูจน์ทราบบุคคล

 เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมายข้ามแดน โดยใช้ช่องทางธรรมชาติ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโรคโควิด 19 (COVID 19 ) ตามแนวชายแดนไทย มาเลเซีย

          พันเอก อายุพันธ์ กรรณสูต ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 5 มอบหมายให้ พันเอก ทวีพร คณะทอง รอง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 5 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ กองร้อยทหารราบที่ 5021 ภารกิจการลาดตระเวนเฝ้าตรวจและพิสูจน์ทราบบุคคล 

    เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมายข้ามแดน โดยใช้ช่องทางธรรมชาติ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโรคโควิด 19 (COVID 19 ) ในพื้นที่การปฏิบัติการของ กองร้อยทหารราบที่ 5021 ตามแนวชายแดนไทย มาเลเซีย หลักเขตแดนที่ 16

      
  ผลการปฏิบัติ กพ.ที่ปฏิบัติงาน รับทราบปัญหาในเรื่องช่องทางธรรมชาติ ตามแนวชายแดน ไทย-มาเลเซียและปฏิบัติตาม ผู้บังคับบัญชาสั่งการอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมอบของ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น