โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563

พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 4 สน./ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ พร้อมคณะ ติดตามความคืบหน้าการการฟื้นฟูวัดร้าง และพัฒนาพื้นที่ธรณีสงฆ์,


พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 4 สน./ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล  กลุ่มเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ  พร้อมคณะ ติดตามความคืบหน้าการการฟื้นฟูวัดร้าง และพัฒนาพื้นที่ธรณีสงฆ์,      เมื่อวันที่  2 มิ.ย. 63 เวลา 10.30 น.- 13.30 น. พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 4 สน./ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล  กลุ่มเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ เป็นประธานการประชุม โดยมี พล.ต.อาคม  พงศ์พรหม รอง มทน.4/ที่ปรึกษา ศปพร.กอ.รมน.ภาค 4 สน./หัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ และการส่งเสริมพุทธศาสนา

       ในพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา, พระครูโฆสิตสุตาภรณ์      เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม,พระอาจารย์บุญมา, , ชมรมเนื้อนาบุญ, คณะผู้พิพากษาศาลสมทบเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา และคุณบงกช  กาญจนแก้ว ประธาน พสบ.รุ่น 6 เดินทางไปยังวัดปูแล(วัดสวนแก้ว) ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา

       เพื่อติดตามความคืบหน้าการการฟื้นฟูวัดร้าง และพัฒนาพื้นที่ธรณีสงฆ์, มอบวัว จำนวน 5 ตัว (มอบไปแล้ว 3 ตัว มอบในครั้งนี้ 5 ตัว รวม 8 ตัว : ครอบครัวละ 1 ตัว) และประชุมชี้แจงราษฎรชาวพุทธที่บ้านสวนส้ม  เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น,รับทราบปัญหาความเดือดร้อน พร้อมทั้งถวายอาหารเพลและปัจจัยแก่พระคุณเจ้าที่จำพรรษาที่วัดฯ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น