โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563

นายอำเภอรือเสาะ นำข้าราชการทุกภาคส่วน ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563


นายอำเภอรือเสาะ นำข้าราชการทุกภาคส่วน ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563


   
  

   วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00น. นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ/ผอ.ศปก.อ.รือเสาะ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
     โดยมี พ.อ.ทรงเดช  สุกนุ้ย  ผบ.ฉก.ทพ. 46  พ.ต.อ .ชาตรี รัตนคช ผกก.สภ.รือเสาะ  นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม  นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ  หัวหน้าส่วนราชการ, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ตำรวจ, ทหารและประชาชน เข้าร่วมลงนามถวายพระพรในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล อย่างพร้อมเพรียง ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส         เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พสกนิกรต่างปลื้มปีติ และชื่นชมโสมนัสในพระบุญญาบารมี ที่ทรงได้รับการสถาปนาเฉลิมพระเกียรติติยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พระเกียรติยศสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี 

        ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ ปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยพระราชวิริยอุตสาหะ และความจงรักภักดี ทั้งมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารเป็นที่ประจักษ์แก่ผองพสกนิกร


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น