โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563

“ เบื้องหลังการถ่ายทำรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด- 19 ณ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี “


เบื้องหลังการถ่ายทำรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด- 19 
  ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ บ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี


โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19 ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ให้เข้ามาทำงาน และฝึกอบรมเรียนรู้ ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวให้ผ่านพ้นวิกฤตที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ไปให้ได้


    2 พิธีกร คุณสุรีย์พร ดวงทอง ( นก ) และ คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง ( ว่าน ) เดินทางเพื่อบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด - 19
  ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ บ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
พร้อมบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ร่วมกับ กองพลพัฒนาที่ ๑  และ กำลังพลจิตอาสา 

   รายการคืนคุณให้แผ่นดินได้รับเกียรติสัมภาษณ์ท่าน พันเอก มนิต   ศิริรัตนากูล รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๑
หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค ๑

มาพูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด - 19
  ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ บ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
พร้อมบันทึกเทป
การเรียนรู้การดำนา , ความรู้การปลูกต้นฟ้าทะลายโจร พร้อมการเรียนรู้โรงเรียนควาย , ธนาคารควาย ฯลฯ


     เพื่อนำภาพและบรรยากาศมาฝากผู้ชมทางบ้านติดตามชมรายละเอียด โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด - 19
  ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ บ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศ
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พุทธศักราช 2563 เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น