โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และตัวแทนทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน นำกระเช้าผลไม้มาเยี่ยม ร้อยโท ศุภณัฐ คงศรี ผบ.ควบคุม ส่วน ลว. ฉก. ทัพพระยาเสือ ได้รับอุบัติเหตุ


ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  และตัวแทนทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน นำกระเช้าผลไม้มาเยี่ยม  ร้อยโท ศุภณัฐ คงศรี ผบ.ควบคุม ส่วน ลว. ฉก. ทัพพระยาเสือได้รับอุบัตเหตุ
ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  และตัวแทนทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน นำกระเช้าผลไม้มาเยี่ยม  ร้อยโท ศุภณัฐ คงศรี ผบ.ควบคุม ส่วน ลว. ฉก. ทัพพระยาเสือ
ได้รับอุบัติเหตุระหว่างปฎิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ลงพื้นที่เพื่อบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน   บ้านพุระกำ ชายแดนภาคตะวันตก สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี   ณ อาคารมหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร

ขอให้พระสยามเทวาธิราชคุ้มครอง และหายป่วยไวๆ
CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น