โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(มีคลิป)


สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (มีคลิป)
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ  ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอรือเสาะ  ณ ห้องประชุมบึงบัวบากง 
       วันที่ ๑๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๓  นายวิชาญ  ชัยเศรษฐสัมพันธ์  นายอำเภอรือเสาะ  มอบหมายให้นายอับดุลนัสเซอร์  หะมิ  พัฒนาการอำเภอรือเสาะ  เป็นประธานดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอรือเสาะ
  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอรือเสาะ  ร่วมด้วยกลุ่มผู้เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี   จำนวน ๑๑ กลุ่ม/องค์กร  โดยมีโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนได้แก่  โครงการประเภทงบอุดหนุน  จำนวน ๗  โครงการ  และประเภทงบหมุนเวียน จำนวน ๔ โครงการ  ดังนี้


โครงการประเภทงบอุดหนุน 
๑. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อให้สตรีมีความเข้มแข็ง  เสนอโดยประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลสุวารี
๒. โครงการการบริหารจัดการหนี้อย่างเป็นระบบ  เสนอโดยประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลโคกสะตอ
๓. โครงการการบริหารจัดการหนี้อย่างเป็นระบบ  เสนอโดยประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบาตง
๔. โครงการการบริหารจัดการหนี้อย่างเป็นระบบ  เสนอโดยประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลรือเสาะ
๕. โครงการการบริหารจัดการหนี้อย่างเป็นระบบ  เสนอโดยประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลรือเสาะออก
๖. โครงการการบริหารจัดการหนี้อย่างเป็นระบบ  เสนอโดยประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลสามัคคี
๗. โครงการการบริหารจัดการหนี้อย่างเป็นระบบ  เสนอโดยประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลสาวอ


ประเภทงบหมุนเวียน
๑. กลุ่มร้านขายของชำ หมู่ที่ ๕ ตำบลโกสะตอ
๒. กลุ่มร้านขายของชำ หมู่ที่ ๔ ตำบลโกสะตอ
๓. กลุ่มร้านขายของชำ หมู่ที่ ๖ ตำบลโกสะตอ
๔. กลุ่มทำขนม หมู่ที่ ๖ ตำบลโกสะตอในการนี้  คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอรือเสาะ  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการประเภทงบอุดหนุน 
ทั้ง ๗ โครงการ  และประเภทงบหมุนเวียน   จำนวน ๓ โครงการ  โดยให้กลุ่มที่ไม่ได้รับความเห็นชอบ จำนวน ๑ โครงการ  ได้กลับไปปรับ/แก้รายละเอียดโครงการใหม่เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนให้คณะกรรมการในการประชุมพิจารณาครั้งต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น