โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

นายไพโรจน์ จริตงาม รอง ผวจ.นราธิวาส เป็นประธานในการมอบถุงยังชีพโดยสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส แด่ผู้แทนวัดและผู้แทนชุมชนชาวพุทธในอำเภอต่างๆของจังหวัดนราธิวาส


นายไพโรจน์ จริตงาม รอง ผวจ.นราธิวาส เป็นประธานในการมอบถุงยังชีพโดยสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส แด่ผู้แทนวัดและผู้แทนชุมชนชาวพุทธในอำเภอต่างๆของจังหวัดนราธิวาส 

      เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการมอบถุงยังชีพ โดยสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก พระธรรมกิตติเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวรวิหาร ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมเพื่อความมั่นคงพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

     โดยได้ถวายถุงยังชีพแด่ผู้แทนวัดและผู้แทนชุมชนชาวพุทธในอำเภอต่างๆของจังหวัดนราธิวาส โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส  รอง ผอ.ฝ่ายบริหารรพ.นราธิวาสฯ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาร่วม ณ ที่ทำการสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส  วัดพรหมนิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  


    ทั้งนี้  ถวายข้าวสาร วัด สำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์  จำนวน 38 แห่ง ๆ ละ 30  กิโลกรัม  ถุงยังชีพแก่ประชาชน 252  ชุด

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น