โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สตูล พันเอกทวีพร คณะทอง ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 จัดโครงการ " Army Delivery”ลงพื้นที่แจกจ่ายอาหารน้ำดื่มและสิ่งของ ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

สตูล พันเอกทวีพร คณะทอง ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 จัดโครงการ " Army Delivery”ลงพื้นที่แจกจ่ายอาหารน้ำดื่มและสิ่งของ ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

สตูล พันเอกทวีพร คณะทอง ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 จัดโครงการ " Army Delivery”อย่างต่อเนื่อง ลงพื้นที่แจกจ่ายอาหารน้ำดื่มและสิ่งของ ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 และ ผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดสตูล

          พันเอกทวีพร คณะทอง ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 ตามที่ผู้บัญชาการทหารบกได้มีนโยบายให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ดำเนินการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพของหน่วย ในส่วนของกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5

     ได้จัดโครงการ “Army Delivery” อย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้กำลังพลของหน่วย ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ และ อสม. จัดกิจกรรม "ARMY Delivery" ตามนโยบายของ ทบ. โดยดำเนินการลงพื้นที่พบปะและมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ อ.เมือง จ.สตูล

     ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19) การจัดรถจักรยานยนต์ส่งมอบอาหารน้ำดื่มและสิ่งของ ถึงบ้าน เพื่อให้สามารถดำรงชีพได้ อีกทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกไม่ต้องเดินทาง ลดความเสี่ยงจากโรค COVID-19 เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย

            โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสจะ Covid-19 จะเข้าสู่ภาวะปกติ ในขณะเดียวกันทางกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 ก็จัดชุดหมอทหารลงพื้นที่ไปด้วยและได้ตรวจสุขภาพของผู้ป่วยติดเตียงและมอบยาไว้ให้ใช้ด้วย ผู้ได้รับผลกระทบกล่าวขอบคุณทางกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5ที่ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ และหน้ากองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 ก็มีตู้ตู้เติมสุขไว้แจกจ่ายให้กับประชาชนอีกด้วย

    ทั้งนี้โครงการ" Army Delivery” ตามเจตนารมณ์ ของผู้บัญชาการทหารบก ในวันที่ประชาชนเป็นทุกข์ ในวันที่ประชาชนลำบากยากแค้นวันที่ประชาชนทุกคนทั้งประเทศกำลังร่วมมือกันขจัดโรคระบาดโควิด 19 ด้วยความหวังที่จะกลับมาใช้ชีวิตความเป็นอยู่ปกติเช่นเคยนั้นยังมีเรื่องราวดีๆ

    อีกหลายเรื่องที่หลายหน่วยงานเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันต้องยอมรับว่าหน่วยงานหนึ่งที่ไม่เคยทอดทิ้งพี่น้องประชาชนเคียงข้างเสมอร่วมทุกข์ร่วมสุขไม่เคยห่าง เป็นผู้เสียสละไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยปรารถนาให้พี่น้องประชาชนมีความสุขถึงแม้เขาและครอบครัว

   ก็อยากจะให้มีเวลาของเขาเหมือนกันคือหน่วยงานทหารที่ทุกคนคุ้นเคยได้ออกมาทำหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนจึงขอให้กำลังใจทหารทุกนายจงเสียสละและทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนต่อไป
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น