โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563

ฉก.ทพ.๔๖ นำโดย ชป.กร.หญิง ชี้แจงสร้างความเข้าใจเรื่อง พรก.ฉุกเฉิน แนะนำวิธีการล้างมือ ๗ ขั้นตอน และมอบหน้ากากอนามัยให้กับกำลังพลว้ใส่ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ( Covid-19 ) ณ ด่านคัดกรอง ชคต.เรียง และ สุวารี


ฉก.ทพ.๔๖ นำโดย ชป.กร.หญิง ชี้แจงสร้างความเข้าใจเรื่อง พรก.ฉุกเฉิน แนะนำวิธีการล้างมือ ๗ ขั้นตอน และมอบหน้ากากอนามัยให้กับกำลังพลว้ใส่ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ( Covid-19 ) ณ ด่านคัดกรอง ชคต.เรียง และ สุวารี


เมื่อวันที่  ๑๕ เม.ย.๖๓,เวลา  ๐๘.๐๐ ร.อ.ศิริพล   ชป.กร.หญิง.ฉก.ทพ.๔๖ ชี้แจงสร้างความเข้าใจเรื่อง พรก.ฉุกเฉิน แนะนำวิธีการล้างมือ ๗ ขั้นตอน

 และมอบหน้ากากอนามัยให้กับกำลังพล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก อ.รือเสาะฯ (กระทรวงสาธารณสุข) เพื่อแจกจ่ายให้กำลังพลไว้ใส่ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ( Covid-19 ) ณ ด่านคัดกรอง ชคต.เรียง และ ด่านคัดกรอง ชคต.สุวารี

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น