จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563

ร.อ.ศิริพล จังพานิช ฝอ.๕ ฉก.ทพ.๔๖ และ ชป.กร.หญิง.ฉก.ทพ.๔๖ ชี้แจงสร้างความเข้าใจเรื่อง พรก.ฉุกเฉิน แนะนำวิธีการล้างมือ ๗ ขั้นตอน และมอบหน้ากากอนามัยให้กับกำลังพล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก อ.รือเสาะฯ (กระทรวงสาธารณสุข)

ร.อ.ศิริพล จังพานิช ฝอ.๕ ฉก.ทพ.๔๖ และ ชป.กร.หญิง.ฉก.ทพ.๔๖ ชี้แจงสร้างความเข้าใจเรื่อง พรก.ฉุกเฉิน แนะนำวิธีการล้างมือ ๗ ขั้นตอน และมอบหน้ากากอนามัยให้กับกำลังพล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก อ.รือเสาะฯ (กระทรวงสาธารณสุข)


      เมื่อ ๑๔ เม.ย.๖๓, ๐๙๐๐ ร.อ.ศิริพล จังพานิช ฝอ.๕ ฉก.ทพ.๔๖ และ ชป.กร.หญิง.ฉก.ทพ.๔๖ ชี้แจงสร้างความเข้าใจเรื่อง พรก.ฉุกเฉิน แนะนำวิธีการล้างมือ ๗ ขั้นตอน

      และมอบหน้ากากอนามัยให้กับกำลังพล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก อ.รือเสาะฯ (กระทรวงสาธารณสุข) 

      เพื่อแจกจ่ายให้กับกำลังพลไว้ใส่ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ( Covid-19 )
       โดยในวันนี้ได้มีชุดสันติสุขที่ 406 ได้เข้ามาร่วมรับมอบหน้ากากอนามัยด้วย ณ ร้อย.ทพ.๔๖๐๕, ร้อย.ทพ.๔๖๑๕ และด่านตรวจถาวรร่วม ๓ ฝ่าย ( ด่านเจ้าพระยา )

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น