จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2563

“ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ “ ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน . ลงพื้นที่ในการบันทึกเทปสถานที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19

“ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ “ ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน . ลงพื้นที่ในการบันทึกเทปสถานที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 


“ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ “

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์และทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน
       ... ลงพื้นที่ในการบันทึกเทปสถานที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19  ระดับที่ ๑

 กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ ๑ รับผิดชอบสถานที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19

    ระดับที่ ๑

 “ ผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อหรือผลเลือดเป็นบวกแต่ยังไม่มีอาการติดเชื้อและไม่มีความเสี่ยงจากโรคประจำตัว ( Mid Case ) “

 สถานที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ระดับที่ ๑ มีทั้งหมด ๓ แห่ง

 ๑ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
เขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี
จำนวน 300 เตียง

พร้อมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ได้รับเกียรติสัมภาษณ์ท่าน
พ.อ.ชาลี ตรองพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรสีห์
จังหวัดกาญจนบุรี
ที่รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด - 19 ระดับที่ ๑
มาพูดคุยในรายการคืนคุณให้แผ่นดินพร้อมบอกเล่าอาการผู้ป่วยติดเชื้อโควิด - 19 ระดับที่ ๑


๒. กองพันเสนารักษ์ ที่ ๑ จังหวัดลพบุรี จำนวน 150 เตียง

๓. กองพันเสนารักษ์ที่ ๒ จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 150 เตียง

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563  เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน   สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น