จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563

พันโท รัฐพงศ์ เพชรสังข์ ผู้บังคับกองพันเสนารักษ์ที่ ๒ จังหวัดปราจีนบุรีมอบหน้ากากอนามัยผ้าลายพราง ให้คุณศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดินเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด - 19 ( COVID 19 )


  
พันโท รัฐพงศ์ เพชรสังข์ ผู้บังคับกองพันเสนารักษ์ที่ ๒  จังหวัดปราจีนบุรีมอบหน้ากากอนามัยผ้าลายพราง ให้คุณศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดินเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด - 19 ( COVID 19 )


 อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ   “ การให้หน้ากากอนามัย คือสัญลักษณ์แห่งความห่วงใย 
  พันโท รัฐพงศ์ เพชรสังข์ ผู้บังคับกองพันเสนารักษ์ที่ ๒  จังหวัดปราจีนบุรี
     ขอมอบหน้ากากอนามัยผ้าลายพราง ให้คุณศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน และ ทีมงานรายการคืนคุณ
ให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด - 19 ( COVID 19 )

       ใช้ป้องกันระหว่างทีมงานรายการ ลงพื้นที่ปฎิบัติหน้าที่ในการผลิตเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดินผู้ชมทางบ้านติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ทุกวันศุกร์ เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น