โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563

“ เปิดหน้าหนึ่งประวัติศาสตร์ของชาติไทย วันชนะศึกทุ่งลาดหญ้า สงคราม ๙ ทัพ ครบรอบ ๒๓๕ ปี “ รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๐- ๑๔.๐๐ น.


 “ เปิดหน้าหนึ่งประวัติศาสตร์ของชาติไทย วันชนะศึกทุ่งลาดหญ้า สงคราม ๙ ทัพ ครบรอบ ๒๓๕ ปี “   รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๔๐- ๑๔.๐๐ น.  “ เปิดหน้าหนึ่งประวัติศาสตร์ของชาติไทย วันชนะศึกทุ่งลาดหญ้า สงคราม ๙ ทัพ ครบรอบ ๒๓๕ ปี “

  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๔๐- ๑๔.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑  ประธานพิธี  วันชนะศึกทุ่งลาดหญ้า
สงคราม ๙ ทัพ ครบรอบ ๒๓๕ ปี ถวายสักการะวางพวงมาลัยพระกร และจุดธูป เทียน เครื่องทองน้อย บริเวณหน้าพระบวรราชานุสาวรีย์ฯ

จากนั้นประกอบพิธีสงฆ์ และเยี่ยมชมนิทรรศน์การความเป็นมาสงคราม ๙ ทัพ
โดยมี พล.ต.ฐกัด หลอดศิริ  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่๙
นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผวจ.กาญจนบุรี พ.อ.บรรยง ทองน่วม รองผบ.พล.ร.๙ พ.อ.กานต์นาท นิกรยานนท์ รอง ผบ.พล.ร.๙ นางภัสภรณ์ หลอดศิริ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบกค่ายสุรสีห์
นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี
และ ๔ ราชสกุล  ราชสกุลอสุนี ราชสกุลสังขทัต ราชสกุลนีรสิงห์  ราชสกุลปัทมสิงห์  หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ

    ร่วมงานวันชนะศึกทุ่งลาดหญ้า สงคราม ๙ ทัพ ครบรอบ ๒๓๕ ปี
ณ  กองพลทหารราบที่ ๙ ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี

       การจัดงานวันชนะศึกทุ่งลาดหญ้าสงคราม๙ ทัพ ครบรอบ ๒๓๕ ปี.  วัตถุประสงค์ เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายแด่ดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่ ๑ ตลอดจนนักรบผู้กล้า ในอดีตสงคราม๙ ทัพ
 
   อย่าพลาดติดตามชมประมวลภาพและบรรยากาศและความเป็นมาวันชนะศึกทุ่งลาดหญ้า สงคราม ๙ ทัพ ครบรอบ ๒๓๕ ปี
ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๔๐ - ๑๔.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น