โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน และทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน นำพวงมาลัยดอกไม้สดร่วมแสดงความยินดี พันเอก ปราโมทย์ พรหมอินทร์ เป็นเสนาธิการกองทัพภาคที่๔


ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน และทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน  นำพวงมาลัยดอกไม้สดร่วมแสดงความยินดี  พันเอก ปราโมทย์ พรหมอินทร์   เป็นเสนาธิการกองทัพภาคที่๔ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน และทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
นำพวงมาลัยดอกไม้สดร่วมแสดงความยินดี
ณ สำนักงานรองเลขาธิการกอ.รมน.ภาค๔ ส่วนหน้า

พันเอก ปราโมทย์ พรหมอินทร์ 
เป็นเสนาธิการกองทัพภาคที่๔


CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น