โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563

เตรียมความพร้อมการท่าอากาศยานนานาชาติเบตง จังหวัดยะลา...เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ “


เตรียมความพร้อมการท่าอากาศยานนานาชาติเบตง จังหวัดยะลา...เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓     ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน และทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
     เดินทางล่องภาคใต้สุดของประเทศไทยแดนสยามเมืองงามในขุนเขา ..เพื่อบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน
อำเภอเบตง จังหวัดยะลา


     พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห. / หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษ ในการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ (หน. ผทพ.)
พลเอก ราชรักษ์ เรียนพืชน์   ลงพื้นที่ตรวจท่าอากาศยานนานาชาติเบตง จังหวัดยะลาโดยมี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4/ผอ.รมน.ภาค 4

พล.ท.สมพล ปานกุล แม่ทัพน้อย 4/รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน.

พล.ต.อาคม คงพรหม รอง แม่ทัพน้อย .4/ผบ.ฉก.ยะลา

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

นางดวงพร สุวรรณมณี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนราธิวาส ปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยการท่าอากาศยานเบตง

นายโกศล แสงสุวรรณ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

 นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา


พลตำรวจตรี ปราบพาล มีมงคล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา

นายอริย์ธัช ก้องเกียรติชัย
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเบตง
ที่ปรึกษาสมาชิกวุฒิสภา


ร.ต.ศรชัย หยิกซ้าย ประจำแผนกผลิตและเผยแพร่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า

จ.ส.อ.ดุสิต บริสุทธิ์  เจ้าหน้าที่ช่างภาพ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า
ต้อนรับ

ท่าอากาศยานนานาชาติเบตง
ตั้งอยู่ที่ ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา ห่างจากเมืองเบตง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ราว 10 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 1,084 กิโลเมตร


ครม. มีมติเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2558
เห็นชอบในหลักการโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง เพื่อแก้ไขปัญหาด้านคมนาคม เนื่องจากเส้นทางการคมนาคมทางบกไปอำเภอเบตง สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันไม่สะดวกต่อการเดินทาง


อีกทั้ง รัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาสามจังหวัดชายแดนใต้ จึงส่งเสริมให้มีการเดินทางอากาศในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคง ของ3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

และเชื่อมโยงเครือข่ายการบินไปสู่แหล่งท่องเที่ยวหรือเมืองทางเศรษฐกิจการค้าต่างๆ กับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เกาะลังกาวี และกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และ เมืองเมดัน และเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซีย


   อย่าพลาดติดตามการประมวลภาพครั้งแรกในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ทุกวันศุกร์ เวลา 13.40-14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง  คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง   พิธีกรดำเนินรายการ


CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น