โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2563

"พ.อ.ทรงเดช​ สุกนุ้ย" ผบ.ฉก.ทพ.46​ นำกำลังพล​ ลงพื้นที่​ เน้นย้ำ.. มาตรการป้องกัน​ ต้าน​ COVID-19.ตามสั่งการ​ ผบ.ทบ.

 "พ.อ.ทรงเดช​ สุกนุ้ย"  ผบ.ฉก.ทพ.46​ นำกำลังพล​ ลงพื้นที่​ เน้นย้ำ.. มาตรการป้องกัน​ ต้าน​ COVID-19.ตามสั่งการ​ ผบ.ทบ.

  ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/ รายงาน
พันเอก ทรงเดช สุกนุ้ย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน 46 กล่าวว่า กองทัพบก โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้กำชับให้ทุกหน่วยในสังกัดให้ความสำคัญกับมาตรการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในส่วนของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน 46

 ได้สั่งการให้ผู้บังคับการกองร้อย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน และชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ร่วมกับผู้นำศาสนาในพื้นที่อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ชุมชน มัสยิดเข้าไปประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค แจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ อีกทั้งขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการของจุฬาราชมนตรี

นอกจากนี้ ภายหลังจากรัฐบาลประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 รวมถึงคำสั่งจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเข้มข้น

 ซึ่งอำเภอรือเสาะ เป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงห้ามเข้า-ออก ทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน 46 จึงได้ร่วมกับ อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการจัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกหรือจุดสกัด จำนวน 3 จุด ได้แก่ (1) จุดด่านตรวจ 3 ฝ่าย ด่านเจ้าพระยา ตำบลรือเสาะออก (2) ชคต.สุวารี ตำบลสุวารี (3) ชคต.เรียง ตำบลเรียง มีการตรวจวัดไข้

 และดำเนินมาตรการตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข แจกแผ่นพับ ใบปลิว ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน 46 รวมถึงชี้แจงมาตารการของจังหวัดนราธิวาส ภาพรวมประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขณะนี้มีผู้สัญจรเข้า-ออก พื้นที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด

พันเอก ทรงเดช สุกนุ้ย กล่าวเพิ่มเติมว่า กำลังพลจิตอาสาของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน 46 ได้ร่วมกับประชาชนจิตอาสา ทำความสะอาดวัด มัสยิด สถานีรถไฟ และภายในหน่วย เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่วนกรณีที่มีการงดทหารลาพัก คนที่ไปพักก่อนหน้านี้ได้กลับมาหน่วยแล้ว ก็ให้กักตัว 14 วัน โดยจัดสถานที่ไว้รองรับ แยกเป็นสัดส่วน ภายในกองร้อย/กองบังคับการ

ทางด้านงานด้านมิติความมั่นคง ยังคงดำเนินการเหมือนเดิม ควบคู่กับการให้ความรู้ต่าง ๆ ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะการดูแลตนเอง อาทิ ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์

 ยังมีดำเนินการลาดตระเวนแต่ปรับเพิ่มภารกิจ แสวงประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ โดยเน้นย้ำมาตรการของรัฐบาลให้ประชาชนอยู่บ้าน "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ"

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น