โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563

พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท) จัดการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ รปภ.เมืองสงขลา ประจำเดือน มี.ค.63 ตามสถานการณ์สมมติ


พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว  รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท) จัดการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ รปภ.เมืองสงขลา ประจำเดือน มี.ค.63 ตามสถานการณ์สมมติ 


เมื่อ 23 มี.ค.63, 14.00  น.พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว  รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด สงขลา(ท) จัดการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ รปภ.เมืองสงขลา ประจำเดือน มี.ค.63 ตามสถานการณ์สมมติ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังเกิดเหตุ เพื่อบูรณาการกำลังทุกภาคส่วน ร่วมกันเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติทั้ง พลเรือน ตำรวจ ทหาร และภาคประชาชน ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากผู้ไม่หวังดี อย่างประสานสอดคล้องกัน ทั้งกำลังพล เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชน

 โดยเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามแผนฯ สำหรับการจัดการซักซ้อมแผนฯ ในครั้งนี้ เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายต้องใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันตนเอง นั่งห่างกัน  ยืนห่างกัน ระยะห่างกัน 1 เมตร เพื่อป้องกันการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 โดยมี
นายสมหวัง เรืองเพ็ง รอง ผวจ.สงขลา/รอง ผอ.รมน.จังหวัด สงขลา (พร.) เป็นประธาน ณ บริเวณลายด้านหน้า พระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรฯ สวนสองทะเล อ.เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น