โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2563

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ลงพื้นที่ในการบันทึกเทป กองทัพบกดำเนินมาตรการเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลเพื่อป้องกันเชื้อโรคไวรัสโควิด -19 COVID19


รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ลงพื้นที่ในการบันทึกเทป  กองทัพบกดำเนินมาตรการเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลเพื่อป้องกันเชื้อโรคไวรัสโควิด -19 COVID19 


รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ลงพื้นในการบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดินเพื่อนำเสนอให้ผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือน

  กองทัพบกดำเนินมาตรการเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลเพื่อป้องกันเชื้อโรคไวรัสโควิด -19 COVID19

ณ กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จ พระมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร จังหวัดลพบุรี

 พันเอก ยอดอาวุธ พึ่งพักตร์  ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์


 พันเอก ทศพล ทิมสถิตย์
รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์

พันเอก กฤษดา หิรัญโรจน์
รองผู้บังคับการ กรมทหารราบที่ ๓๑  รักษาพระองค์

พันเอก มลชัย ยิ้มอยู่
เสนาธิการกรมทหารราบที่๓๑ รักษาพระองค์

พันโท ประวิทย์ ตาลสุข
รองเสนาธิการกรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์

พันโท สมชัย กมล
ผู้บังคับกองพันทหารราบที่๑ กรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์

พันโท รณดร โฉมวีรภัฎ
ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่๓๑ รักษาพระองค์

พันโท เชิดเกียรติ บัวผัน
ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์

         เนื่องจากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันยังไม่ถึงระยะที่3  แต่มีแนวโน้มแพร่กระจายมากขึ้น เพื่อเป็นการลดแพร่กระจาย  ของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19

  กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่ 1 พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1


      กองทัพบก
ออกมาตรการ 9 ข้อ
ตามนโยบาย ผบ.ทบ. เพื่อการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในหน่วยทหาร

1. ให้ใช้ถาดหลุมทุกนายและทุกครั้งในการรับประทานอาหาร

2. จัดให้มีที่ทำความสะอาด หรือชำระล้าง ฆ่าเชื้อ อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว ของกำลังพลอย่างเหมาะสม ถูกสุขอนามัย

3. ให้กำลังพลมีและใช้ช้อนส้อมส่วนตัวทุกนาย

4. ให้มีแก้วน้ำ, กระติกน้ำดื่มส่วนตัวทุกนาย (หากจัดหาไม่ครบ ให้ใช้กระติกน้ำสนามในอัตราของหน่วยได้)

5. จัดผังที่นั่งกินข้าวในโรงเลี้ยงใหม่ โดยให้แต่ละคนนั่งเว้นระยะห่างกัน และเปลี่ยนแปลงที่นั่งไม่ให้หันหน้าเข้าหากัน

6. ต้องมีที่ตากผ้ากลางแจ้งเพียงพอสำหรับกำลังพลในหน่วย

7. โรงนอนต้องถ่ายเทความอับชื้นและความร้อนได้มากเพียงพอ

8. พลทหารที่ปล่อยลาพักกลับบ้าน เมื่อกลับมาต้องมีบันทึกเป็นรายคนว่าไปที่ไหนและทำกิจกรรมอะไรมาบ้างในห้วงเวลาพัก

9. ผบ.หน่วยต้องตรวจการปฏิบัติตามนี้ด้วยตนเอง

  อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พุทธศักราช 2563 เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง

CR..ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น