โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.40 - 14.00 น โครงการ ขุดลอกดินตะกอน เปิดทางน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่คลองเปรมประชากร บริเวณปากคลองบางกระสั้น ตำบลบางกระสั้น จ.พระนครศรีอยุธยา


รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.40 - 14.00 น      โครงการ  ขุดลอกดินตะกอน เปิดทางน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่คลองเปรมประชากร  บริเวณปากคลองบางกระสั้น ตำบลบางกระสั้น จ.พระนครศรีอยุธยา

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก           โครงการ  ขุดลอกดินตะกอน เปิดทางน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่คลองเปรมประชากร  บริเวณปากคลองบางกระสั้น ตำบลบางกระสั้น  หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่๒ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
ดำเนินการโดย กองพลพัฒนาที่ ๑


 กองทัพบกได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่๑ พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑ และกองพลพัฒนาที่ ๑ ดำเนินการโดย

พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๑    พ.อ. กิตติ คงหอม ผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์

พ.อ. อัมพุช พัฒน์ทอง ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๑๑๒ กรมทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์


  เนื่องจากการที่น้ำไหลเข้าคลองเปรมประชากรนั้นมีคลองบางกระสั้นเป็นเสมือนคลองเชื่อมระหว่างคลองเปรมประชากรกับแม่น้ำเจ้าพระยา ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดระดับ น้ำในคลองบางกระสั้นจะไม่สามารถไหลออกมายังแม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากมีสันดอนดินขนาดใหญ่ขวางกั้นทางน้ำ ทำให้น้ำในคลองบางกระสั้นไม่สามารถระบายออกมาได้ ส่งผลให้น้ำในคลองเปรมประชากรเน่าเสีย

   จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงได้ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการปรับปรุงเปิดทางแม่น้ำเจ้าพระยาสู่คลองเปรมประชากรขึ้น
   การระบายน้ำในคลองเปรมประชากร ได้ ๒ แนวทางกล่าวคือ

ระยะเร่งด่วน
   ดำเนินการขุดลอกสันดอนดินเปิดทางน้ำบริเวณปากคลองบางกระสั้น เพื่อให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสามารถไหลเข้าคลองเปรมประชากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ซึ่งการดำเนินโครงการนี้ ได้รับงบประมาณจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ( พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ )


  ระยะยาว
     กรมเจ้าท่าดำเนินการขุดลอกคลองบางกระสั้นระยะทาง ๒ กม. และกรมชลประทาน ขุดลอกคลองเปรมประชากร ตลอดสายระยะทาง ๕๐.๘ กม. เพื่อเป็นไปตามแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมรวมทั้งการแก้ปัญหาภัยแล้งและบำบัดน้ำเสียในคลองเปรมประชากร ทั้งระบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ขอความอนุเคราะห์กองทัพภาคที่ ๑ ให้ดำเนินการสนับสนุนเครื่องจักรและกำลังพลเพื่อดำเนินโครงการขุดลอกดินตะกอนเปิดทางน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่คลองเปรมประชากร บริเวณหมู่ที่๑ และ หมู่ที่๒ ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ปริมาณ ๗๐,๐๐๐ ลบ.ม. โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนฤดูฝน


  กองพลพัฒนาที่ ๑ ได้จัดเครื่องจักรกำลังพลเพื่อดำเนินโครงการขุดลอกดินตระกอนเปิดทางแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่คลองเปรมประชากร บริเวณหมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๒ ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยออกปฎิบัติการตั้งแต่ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว ๒๔,๕๒๕ ลบ.ม. คิดเป็น๔๐.๐๗ %

 ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส


อย่าพลาดติดตามชมประมวลภาพ
 โครงการ  ขุดลอกดินตะกอน เปิดทางน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่คลองเปรมประชากร  บริเวณปากคลองบางกระสั้น ตำบลบางกระสั้น  หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่๒ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
ดำเนินการโดย กองพลพัฒนาที่ ๑
ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน


CR..ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น