โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษ ของรัฐบาลพร้อมด้วย นายอุดมไชยสาลี ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาแพขนานยนต์ข้ามฟากด่านชายแดนตากใบ

นายจำนัล  เหมือนดำ  ผู้แทนพิเศษ  ของรัฐบาลพร้อมด้วย นายอุดมไชยสาลี ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาแพขนานยนต์ข้ามฟากด่านชายแดนตากใบ

 วันนี้ ๑๒ ก.พ.๖๓ เวลา๑๐.๐๐น. นายจำนัล  เหมือนดำ  ผู้แทนพิเศษ
ของรัฐบาลพร้อมด้วย นายอุดมไชยสาลี ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาแพขนานยนต์ข้ามฟากด่านชายแดนตากใบ จังหวัดนราธิวาส - ด่านเป็งกาลันกูโบร์ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

 โดยมี พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูยน์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธาน มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส ตัวแทน สมช. สภาพัฒน์ฯ กรมเจ้าท่า อบจ.นราธิวาส และ ศอ.บต. ณ ห้องประชุม ศอ.บต.

โดยที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้รับผิดชอบในการตั้งงบประมาณเพื่อการออกแบบและจัดซื้อจัดจ้างสร้าง แพขนานยนต์

 ซึ่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เข้าประชุมแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้ยืนยันว่าได้เตรียมการในเรื่องนี้ไว้แล้ว ทั้งในการออกแบบในวงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท


 โดยจะนำเข้าสภา อบจ.ภายในเดือนนี้ แบบแพขนานยนต์ ขนาดความกว้าง ๐๙.๒๐ ม. ยาว ๑๘.๕๐ ม. ลึก ๑.๖๐ ม. ในการออกแบบแปลนต้องนำปัจจัยที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา  อาทิ ขนาดท่าเทียบเรือ การขึ้นลงของน้ำ ความสามารถในการขนส่ง ความปลอดภัย


 และอื่นๆประกอบแบบแปลนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมเจ้าท่า จึงจะดำเนินการในขั้นตอนอื่นๆได้  โดยจะนัดหารือเพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานอีกครั้งภายใน ๑๕ วัน เพื่อเร่งรัดให้โครงการแพขนานยนต์แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี

ขอบคุณ สำนักงาน คปต.ส่วนหน้า

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น