จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เบื้องหลังการถ่ายทำ รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก “ บ้านมั่นคงริมคลองแห่งแรกของประเทศไทย “เบื้องหลังการถ่ายทำ  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก “ บ้านมั่นคงริมคลองแห่งแรกของประเทศไทย 

เบื้องหลังการถ่ายทำ  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก บ้านมั่นคงริมคลองแห่งแรกของประเทศไทย


   นำเสนอโครงการ
รื้อบ้านเดิม สร้างบ้านใหม่ คืนน้ำใสให้คลองเปรมประชากร 
พัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชนประชาร่วมใจ2  ริมคลองเปรมประชากร  และ ริมคลองลาดพร้าว  
จากผู้รุกล้ำ / ก่อสร้างไม่ถูกต้องกฎหมาย เปลี่ยนมาเป็นผู้อยู่อาศัยอย่างถูกต้อง โดยการเช่าที่ดินจากรัฐ ได้รับอนุญาตปลูกสร้างบ้าน มีสภาพแวดล้อมสุขภาวะที่ดี ร่วมมือกับทางรัฐและประชาสังคม


            ร่วมกับ

   กระทรวงมหาดไทย    กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

   กองทัพภาคที่ ๑   กรมธนารักษ์     กรมส่งเสริมสหกรณ์     กรมตรวจบัญชีสหกรณ์    การไฟฟ้านครหลวง


  การประปานครหลวง     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     การประปาส่วนภูมิภาค    สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร
   สำนักงานเขตจตุจักร เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง   และ จังหวัดปทุมธานี
 
ประกอบด้วยการพัฒนา 9 ขั้นตอน ตามแนวทางโครงการบ้านมั่นคง
สร้างการรับรู้และความเข้าใจ จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์สหกรณ์ อนุมัติโครงการและงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ
พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกมิติ ทบทวนข้อมูลชุมชน  รังวัดเช่าที่ดินออกแบบวางผังชุมชน
ขออนุญาตก่อสร้าง รื้อบ้าน รื้อระบบไฟฟ้า ประปา  ก่อสร้างและสาธารณูปโภค  เปลี่ยนแปลงชุมชนเพื่อทุกคนและสายคลอง


พร้อมมารับฟัง การสัมภาษณ์ ธนัช นฤพรพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน)  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2562 เวลา 18.00 น.
( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน


CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น