โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ยะลา กู้ชีพกู้ภัยมุสลิมเบตงเปิดศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยมุสลิมเบตง ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุภัยต่างๆในพื้นที่


ยะลา กู้ชีพกู้ภัยมุสลิมเบตงเปิดศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยมุสลิมเบตง ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุภัยต่างๆในพื้นที่


    วันที่14 ธ.ค.62 นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การ บริหารจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยมุสลิมเบตง โดยมีนายอับดุลอายี สาแม็ง ส.ส.ยะลา เขต 3  พ.จ.ท.อนันต์ บุญสําราญ นายอำเภอเบตง นายใช้ วงศ์นิตยลัภย์ ผู้อำนวยการ กองช่างเทศบาลเมืองเบตง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองเบตงนายกเทศมนตรี ต่วนฮายี รอฮิม ตัวแทนคณะบิ๊กไบค์ จากประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยต่างๆในพื้นที่เข้าร่วมสนับสนุนและแสดงความยินดีอย่างต่อเนื่อง

นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การ บริหารจังหวัดยะลา กล่าวว่า ปัจจุบันจำนวนประชากรในพื้นที่เมืองเบตงมีเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเมืองเบตงเป็นเมืองท่องเที่ยวต้อง รองรับนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ มาเลเซีย  อินโดนีเซียและสิงคโปร์


จึงทำให้สถิติ การเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บปวยมีเพิ่มขึ้นตามมาด้วย การช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย ณ จุดเกิดเหตุและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนำส่งโรงพยาบาลต้องอาศัยความรวดเร็วถูกต้อง และเหมาะสมเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต จึงนับว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่มีศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยมุสลิมเบตงที่เป็นหน่วยสนับสนุน คอยช่วยเหลือสังคมเพิ่มอีกแห่งหนึ่งอีกด้วย

ด้านนายอารยะ อิมัม นายกสมาคมกู้ชีพกู้ภัยมุสลิมเบตง กล่าวว่า สมาคมกู้ชีพกู้ภัยมุสลิมเบตง ได้รับจัดสรรรถกู้ชีพจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และมีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยเป็นการรวมตัว ของกลุ่มภาคประชาขน นักเรียนนักศึกษา และทุกกลุ่มอชีพที่มีจิตอาสา มีจำนวนสมาชิก80 นาย

 เพื่อการดำเนินกิจการ สาธารณกุศล ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ อุทกภัย อัคคีภัย ภัยพิบัติและภัยอื่นโดยทั่วไปในพื้นที่อำเภอเบตงและพื้นที่ใกล้เคียง และเพื่อสนับสนุนการดูแลผู้บาดเจ็บให้ได้รับการรักษา ปฐมพยบาลเบื้องตันให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และนำส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย อีกทั้งยังสนับสนุนยานพาหนะ อุปกรณ์ กำลังเจ้าหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่อื่นๆ และหน่วยงานที่ร้องขอ

นายกสมาคมกู้ชีพกู้ภัยมุสลิมเบตง กล่าวอีกว่า เดิมที่ศูนย์ปฏิบัติกากู้ชีพกู้ภัยมุสลิมเบตง มีที่ตั้งศูนย์ชั่วคราวอยู่หน้าที่ว่าการอำเภอเบตง ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ ในปัจจุบัน สมาคมกู้ชีพกู้ภัยมุสลิมเบตง ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองเบตง ให้ใช้ที่ดินว่างเปล่าและอยู่ในความดูแลของเทศบาล ณ แห่งนี้ นำมาสร้างสถานที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อตามวัตถุประสค์ และใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อก่อเกิดสาธารณะประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมในพื้นที่อำเภอเบตงและพื้นที่ใกล้เคียงให้มากที่สุด

ขอบคุณ   โยธิน  ประชามติรัฐ  ทีมข่าว  อ.เบตง  จ.ยะลา
 รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น