จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ชมภาพ การปฎิบัติภาระกิจกำลังพล ในการปฎิบัติหน้าที่ภาระกิจปกป้องพี่น้องประชาชน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ของกองทัพ ภาคที่ ๔


ชมภาพ การปฎิบัติภาระกิจกำลังพล  ในการปฎิบัติหน้าที่ภาระกิจปกป้องพี่น้องประชาชน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ของกองทัพ ภาคที่ ๔

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก..ลงพื้นที่บันทึกเทป ๑ สัปดาห์เพื่อถ่ายทำรายการ
 ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้( จังหวัดปัตตานี , จังหวัดยะลา และ จังหวัดนราธิวาส)
ในการปฎิบัติหน้าที่ภาระกิจปกป้องพี่น้องประชาชน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ของกองทัพ ภาคที่ ๔
โดยพลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่๔ ผอ.รมน.ภาค๔
กำลังพลชุดปฎิบัติการพิเศษ๒๒๑๓
กองร้อยเฉพาะกิจทหารพราน ที่ ๒๒๑๓
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๒๒
รับผิดชอบปฎิบัติภาระกิจหน้าที่ระหว่าง
รอยต่อจังหวัดปัตตานี- จังหวัดยะลา
    ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
และ ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ระหว่างบันทึกเทปรายการหนึ่งสัปดาห์ในพื้นที่ในการปฎิบัติภาระกิจกำลังพล
ชุดปฎิบัติการพิเศษ ๒๒๑๓ กองร้อยเฉพาะกิจทหารพราน ที่ ๒๒๑๓ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๒๒
พันเอก พิทักษ์พล ชูศรี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๒๒
บันทึกเทปถ่ายทำรายการคืนคุณให้แผ่นดิน  ภาระกิจปฎิบัติการตลอด 24 ชั่วโมง)


 ระหว่างถ่ายทำรายการคืนคุณให้แผ่นดิน
ชุดปฎิบัติการพิเศษจักรยานยนต์ทางยุทธวิธี ๒๒๑๓ TACTICAL COMBAT MOTORCYCLE SPECIAL TEAM ( MCTS-T ) ของกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่ ๒๒๑๓ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๒๒ 


ตรวจเส้นทางลาดตระเวนความปลอดภัยเส้นทาง
พื้่นที่ทางเข้าวัดทุ่งข่อย  ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานีและดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชุมชนชาวไทยพุทธ และ พี่น้องประชาชนชุมชนชาวไทยมุสลิม


ระหว่างทางลาดตระเวนและการถ่ายทำรายการในระหว่างลาดตระเวนและในการถ่ายทำรายการคืนคุณให้แผ่นดิน กำลังพลทหารพรานมองเห็นธงชาติและธงพระพุทธศาสนา ชำรุดฉีกขาดสภาพทรุดโทรมอย่างมากเพราะลมฟ้าอากาศ
พันเอก พิทักษ์พล ชูศรี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๒๒  ได้สั่งการอย่างเฉียบพลันให้กำลังพลชุดปฎิบัติการพิเศษ๒๒๑๓ กองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่๒๒๑๓ หน่วยเฉพาะกรมทหารพรานที่ ๒๒ นำธงชาติและธงพระพุทธศาสนาผืนใหม่มาติดตั้งและเปลี่ยนผืนใหม่ทันที ...ก่อนที่จะปฎิบัติหน้าที่ลาดตระเวนและถ่ายทำรายการคืนคุณให้แผ่นดินต่อไป


  อย่าพลาดติดตามชมภาระกิจการปฎิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมงของกำลังพลชุดปฎิบัติการพิเศษ ๒๒๑๓ กองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่ ๒๒๑๓ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๒๒
ที่ปกป้องดูแลพี่น้องประชาชนชาวไทยพุทธ - พี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิม  ระหว่างรอยต่อจังหวัดปัตตานีและ จังหวัดยะลา

     รายการแรก  ที่นำภาพและบรรยากาศการปฎิบัติหน้าที่ของกำลังพลชุดปฎิบัติการพิเศษ๒๒๑๓ กองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่ ๒๒๑๓ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๒๒ ( ตลอด 24 ชั่วโมง ) ออกสู่สายตา
ผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนจะได้ทราบการปฎิบัติภาระกิจในแต่ละวัน   ออกอากาศเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
ทุกวันศุกร์ เวลา ๑๘.๐๐ น.( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการ คืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น