จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก .เสร็จภาระกิจลงพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถ่ายทำรายการคืนคุณให้แผ่นดิน “ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก         .เสร็จภาระกิจลงพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ถ่ายทำรายการคืนคุณให้แผ่นดิน


  ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการ พร้อมทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

  เสร็จภาระกิจการถ่ายทำ....ติดตามภาระกิจของกองทัพภาคที่ ๔
  ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี , จังหวัดยะลา และ จังหวัดนราธิวาส


   ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดินขอขอบคุณพลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ ๔
- ผอ.รมน. ภาค๔ และ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า


พร้อมพี่น้องประชาชนชาวไทย- พุทธ และ พี่น้องประชาชนชาวไทย- มุสลิม
 ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี, จังหวัดยะลา และ จังหวัดนราธิวาส
ที่อำนวยความสะดวกในการถ่ายทำรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ตลอด ๑ สัปดาห์ 
  อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ทุกวันศุกร์ เวลา 18.00 น.( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR.. รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น