จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


  

    ณ อาคารรื่นอรุณ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาสนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายแพทย์ วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กล่าวรายงาน

     ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรม อันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระบรมราโชวาท 

ซึ่
งในโครงการฯ มีการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิต ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 - 4 พฤษภาคม 2563 ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนบุคลากร อุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมเวชภัณฑ์จากโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก และเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส

โดยกิจกรรมในวันนี้ได้เปิดให้บริการประชาชน 2 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย กิจกรรมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการ 4 ด้าน ดังนี้ 1) บริการการแพทย์ทั่วไป 2) บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ 3) บริการตรวจตา และ 4) บริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ และกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ประกอบด้วย ประเภทการบริจาค 3 ด้าน ดังนี้ 1) บริจาคโลหิต 2) บริจาคอวัยวะ และ 3) บริจาคดวงตาทั้งเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองศ์ทรงมีต่อการแพทย์ การสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขภาพอนามัย
       
           ขอบคุณ ข่าว/กรียา/นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น