จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปปฏิบัติภารกิจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้  พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปปฏิบัติภารกิจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่  และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต. 

เมื่อวันที่  13 พ.ย.62 ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้  พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปปฏิบัติภารกิจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่  และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต. โดยในพื้นที่ จ.ยะลา มีดังนี้   1.เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจ ชป.ร้อย.ทพ.3301 อ.บันนังสตา ซึ่งโดนคนร้ายลอบวางระเบิดเมื่อ 26 ต.ค.62 
     2.เยี่ยมให้กำลังใจ ชป.ชคต.ละแอ อ.ยะหา คนร้ายลอบวางระเบิดเมื่อ 9 ต.ค.62
     3.ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ ในพื้นที่ จชต.ณ บก.กอ.รมน.ภาค 4 สน. ค่ายสิรินธร
     4. ให้กำลังใจ แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ณ วัดลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา
    5.เยี่ยมผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ ณ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา
    6.ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะที่ปรึกษาฯ ติดตามการดำเนินงาน ณ โรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้
 โดยมี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 และ พล.ต.อาคม พงศ์พรหม ผบ.ฉก.ยะลา ให้การต้อนรับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น