จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เยี่ยมยอด...2สื่อฯชายแดนใต้....อมรรัตน์ เข็มขาว - ประพันธ์ ฤทธิวงศ์ รับรางวัล "Maha Naga Awards"2019 ครั้งที่1 บุคคลต้นแบบดีเด่นแห่งปี ประเภทสื่อสารมวลชนดีเด่น

เยี่ยมยอด...2สื่อฯชายแดนใต้....อมรรัตน์ เข็มขาว  - ประพันธ์ ฤทธิวงศ์ รับรางวัล "Maha Naga Awards"2019 ครั้งที่1 บุคคลต้นแบบดีเด่นแห่งปี ประเภทสื่อสารมวลชนดีเด่น


  ประพันธ์ ฤทธิวงศ์ / บก.เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้


@@@ เมื่อวันที่ 23  พฤศจิกายน  2562 ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล  สำนักงานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ที่ผ่านมา จัดงานประทานรางวัลเกียรติคุณนานาฃาติ “Maha Naga Awards” 2019 ครั้งที่ 1 โดยมีหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี พร้อมประทานมอบรางวัลเกียรติคุณ เพื่อเชิดชู เกียรติ  ซึ่งมีบุคคลสำคัญระดับประเทศเข้าร่วมรับรางวัล หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร บุคคลทุกสาขาอาชีพ เป็นผู้ต้นแบบดีเด่นแห่งปี

  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เป็นแบบอย่างที่ดี  รับประทานรางวัลเกียรติคุณ มีศิลปินดารา นักแสดง นักร้อง สื่อมวลชน ประชาชน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมากมาย อาทิ.

 ดร.สมบัติ เมทะนี (ศิลปินแห่งชาติ) , ดร.สรนันทน์ เอกวัฒน์, ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี, กฤษฏ์ บุณประพฤทธิ์(แจ็ส สยาม),ทัชชกร ยีรัมย์, ดร.ฤทธิ์ ลือชา พร้อมด้วย 2สื่อมวลชนสุดเก่ง แห่งจังหวัดนราธิวาส "อมรรัตน์ เข็มขาว" นสพ.ไทยรัฐ ประจำจังหวัดนราธิวาส และ“ประพันธ์  ฤทธิวงศ์” บรรรณาธิการเวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้


 รับประทานรางวัลเกียรติคุณ “  Maha Naga Awards” 2019 ครั้งที่ 1 เป็นบุคคลต้นแบบดีเด่นแห่งปี ประเภท “สื่อสารมวลชนดีเด่น"ครั้งนี้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น