จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562

“ เดินทางล่องภาคใต้ โรงเรียนยุวชนชาวนา Young Smart Farmer Project “


เดินทางล่องภาคใต้  โรงเรียนยุวชนชาวนา  Young Smart Farmer Project “


  ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พร้อม
2พิธีกรดำเนินรายการ  สุรีย์พร ดวงทอง ภูวฤทธิ์ พุ่มพวง  และทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน


  เดินทางล่องภาคใต้เพื่อถ่ายทำโครงการยุวชนชาวนา young Smart Farmer Project
อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา


   ติดตามชมภาพและบรรยากาศถ่ายทอดผ่านรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ทุกวันศุกร์เวลา 18.00 น.( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น