จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ประสานความร่วมมือไทย - มาเลเซีย ผ่านการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค "แก้ปัญหา สร้างความมั่นคง อย่างยั่งยืน"✔


ประสานความร่วมมือไทย - มาเลเซีย ผ่านการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค "แก้ปัญหา สร้างความมั่นคง อย่างยั่งยืน"

📚 เมื่อ ( 22 - 24 ต.ค.62 )พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4 /ผบ.ศปก.ทภ.4/ ประธาน กชภ.(ฝ่ายไทย) และคณะเดินทางไปยังโรงแรมเบย์วิว เมืองจอร์จทาวน์ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซียเพื่อเป็นประธานร่วมกับ พล.ท.Dato Haji Mohd Nazir bin Haji Mami ผบ.กกล.ทบ. สนามภาคตะวันตก มาเลเซีย/ประธาน กชภ.( ฝ่ายมาเลเซีย) ในการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (กชภ.) ไทย- มาเลเซีย ครั้งที่ 110 


โดยมีฝ่ายมาเลเซียเป็นเจ้าภาพ เป็นการยืนยันความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองกำลังทั้งสองประเทศ และเพื่อประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนร่วมกันระหว่าง ทบ.ไทยและ ทบ.มาเลเซีย ให้เป็นผลดีมากยิ่งขึ้น


การประชุมในครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเข้าใจในวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงความมั่นคงในพื้นที่ และร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดน ยาเสพติดการเฝ้าระวังการลักลอบลำเลียงสิ่งของผิดกฎหมายตามแนวชายแดน ซึ่งจำเป็นจะต้องส่งเสริมความร่วมมือของทั้ง 2 ฝ่าย อันจะนำมาซึ่ง ความมั่นคง และเสถียรภาพในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ขอบคุณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น