จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562

นราธิวาส นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันปิดทองหลังพระ เป็นประธานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ตามศาสตร์พระราชา จังหวัดชายแดนภาคใต้(ทุเรียนคุณภาพ)ประจำปี 2563

 นราธิวาส นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันปิดทองหลังพระ เป็นประธานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ตามศาสตร์พระราชา จังหวัดชายแดนภาคใต้(ทุเรียนคุณภาพ)ประจำปี 2563 


      เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ มอบหมายให้นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ตามศาสตร์พระราชา จังหวัดชายแดนภาคใต้(ทุเรียนคุณภาพ)ประจำปี 2563

ซึ่งประกอบด้วยอำเภอรือเสาะ อำเภอเจาะไอร้องและอำเภอศรีสาคร โดยมีนายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันปิดทองหลังพระ เป็นประธาน ซึ่งการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุม กองร้อย อส. อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น