โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562

๑๑๙ ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี .... ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


๑๑๙ ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี .... ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


 .


.. ครั้งหนึ่ง ณ บ้านเดิมสมเด็จย่า..งาน น้อมรำลึกสมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิม ในวันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


  ดร. จิรายุ อิศรางกูรณ อยุธยา ประธานในพิธี ร่วมด้วย

นายเตชพล ฐิตยารักษ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา


นายนนท์ บูรณสมภพ คณะกรรมการบริการงานอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

หม่อมราชวงศ์ ศรีเฉลิม กาญจนภู ผู้อำนวยการโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา

พลเรือเอก ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

น.ส. อุไรวรรณ สมสมัย ผู้จัดการอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

นางรติวัณณ บุญประคอง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สำนักกรุงเทพมหานคร นายอาภรณ์ กุลวัฒโท ประธานสภาวัฒนธรรมเขตคลองสาน

นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน  ทุกท่านจะได้สัมผัสกับความสุข บนพื้นที่เล็กๆของ สวนสาธารณะพระราชทาน สถานที่ที่เป็นมากกว่าสวนสาธารณะ สถานที่ที่มีแต่การให้ สถานที่ที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ สร้างเพื่อมอบให้กับพระราชมารดาและให้กับประชาชน ได้เข้ามาร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนี ในพื้นที่ ๔ ไร่แห่งความอบอุ่น

 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตั้งอยู่ที่ ซอยสมเด็จเจ้าพระยา3
( ซอยวัดอนงคาราม ) เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

 อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ทุกวันศุกร์ เวลา 18.00 น.( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น