โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562

“ ททบ.5 นำคุณค่า สู่สังคมไทย”


ททบ.5 นำคุณค่า สู่สังคมไทย


  ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินการจัดผังรายการประจำปี ๒๕๖๓

    ด้วยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกได้จัดประชุมพบปะผู้ร่วมผลิตรายการเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินการจัดผังรายการประจำปี ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๙ อาคารเบญจรังสฤษฎ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


พลเอก กิตติเชษฐ์ ศรดิษฐพันธ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  เป็นประธานการประชุมครั้งนี้

และผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  พลเอก อนุรักษ์ แสงฤทธิ์  รองผู้อำนวยการใหญ่สายงานปฏิบัติการ  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

พลโท สกล โชติปัทมนนท์  รองผู้อำนวยการใหญ่สายงานบริหารองค์กร  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


 พลตรี บัณฑิต แสงอ่อน  ผู้อำนวยการฝ่ายรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
             และ พลโท วสันต์ แสงแก้ว เจ้ากรมการทหารสื่อสาร  พร้อม ผู้ร่วมผลิตรายการทุกรายการ
 เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินการจัดผังรายการประจำปี ๒๕๖๓

  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๓
จะปรับเปลี่ยนรายการรูปแบบโฉมใหม่ให้ทันสมัยในโลกยุคสื่อโซเซียลและรณรงค์ประเพณีไทยในอดีตและปัจจุบันและความเป็นคนไทยมากขึ้นและรูปแบบรายการคืนคุณให้แผ่นดินที่นำเสนอออกอากาศจะเข้าถึงส่วนลึกขั้วหัวใจของน้องๆเยาวชนไทยทุกวัยและพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนทุกจังหวัดของประเทศไทยและพี่น้องประชาชนที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศให้นึกถึงประเทศไทย
และที่สำคัญที่สุด เพื่อชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์  และสอดคล้องนโยบายกองทัพบก

 คำนิยามว่า       “ เพื่อนรักร่วมอุดมการณ์CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น