โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


      🔴เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา พันเอก อภิชัย  เรืองฤทธิ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

      ซึ่งกองทัพภาคที่ 4 ได้มอบนโยบายให้หน่วยทหารในพื้นที่ ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง และกลุ่มพลังประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในบริเวณหน่วยงาน ชุมชนใกล้หน่วยทหาร หรือพื้นที่ที่มีความเหมาะสม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


       

🔴สำหรับกิจกรรมดังกล่าว มีการปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวน 100 ต้น บริเวณรอบกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47  เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน หน่วยงาน บ้านพักอาศัย 

ในการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป โดยมี รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47, ฝ่ายอำนวยการ, ผู้บังคับกองร้อยหน่วยขึ้นตรงหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47, หัวหน้าส่วนราชการ, กำลังพลจิตอาสา และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


       ขอบคุณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ #กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น