โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562

โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร นำโดย นายแพทย์ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและคณะร่วมกันปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อนำมาใช้ในการประกอบอาหารสำหรับบริการผู้ป่วยให้ผู้ป่วยโรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร นำโดย นายแพทย์ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและคณะร่วมกันปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อนำมาใช้ในการประกอบอาหารสำหรับบริการผู้ป่วยให้ผู้ป่วย
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร นำโดย นายแพทย์ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร นางสาวศิรดา กลิ่นชื่น หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายโภชนาการ

 ร่วมกันปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อนำมาใช้ในการประกอบอาหารสำหรับบริการผู้ป่วยให้ผู้ป่วย

ได้รับอาหารที่ปลอดภัย นอกจากนี้ยังเป็นการต่อยอดนโยบาย green & clean hospital plus ในการสร้างเครือข่ายถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษ ณ โรงเรือนบ้านพิชิตใจ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น