โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2562

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน พาท่านผู้ชมทางบ้านไปรับฟังว่า... สรรพคุณของยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยและสามารถแปรรูปที่ทำให้ให้คนเรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีประโยชน์มากในการนอนหลับในชีวิตประจำวันรายการคืนคุณให้แผ่นดิน พาท่านผู้ชมทางบ้านไปรับฟังว่า... สรรพคุณของยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยและสามารถแปรรูปที่ทำให้ให้คนเรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีประโยชน์มากในการนอนหลับในชีวิตประจำวัน


รายการคืนคุณให้แผ่นดิน  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เดินทางล่องปักษ์ใต้เพื่อเยี่ยมเยือนพี่น้องที่ประกอบอาชีพปลูกยางพารา

   พร้อมถ่ายทำรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ชีวิตการทำมาหากินพี่น้องชาวสวนยางพาราทางภาคใต้


    เพื่อนำเสนอให้ท่านผู้ชมทางบ้านติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอย่างละเอียดทุกขั้นตอนและทางรายการคืนคุณให้แผ่นดิน นำเสนอการนำน้ำยาพาราสามารถนำมาในการผลิตของใช้ในชีวิตประจำวันทุกครัวเรือน..เพื่อสุขภาพร่างกายในชีวิตประจำวันด้วย


         ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญ ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย และทางภาคใต้ โดยเฉพาะน้ำยาง (LATEX ) ซึ่งเป็นผลิตผล ที่ได้จากท่อลำเลียงอาหารในส่วนเปลือกของต้นยางพารา สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบ ในการทำผลิตภัณฑ์ยางชนิดต่างๆ สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท  ตั้งแต่อุตสาหกรรมหนัก เช่น การผลิตยางรถยนต์ ไปจนถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน น้ำยางที่ได้จากต้นยางพารามีคุณสมบัติบางอย่าง ที่ยางสังเคราะห์ (Synthetic Rubber) ไม่สามารถทำให้เหมือนได้ 
ดังนั้นยางพาราจึงมีความสำคัญต่อประเทศไทยด้านต่างๆ ยางพาราเป็นพืชที่ทีอายุมากกว่า 20 ปี มีพื้นที่ปลูกทั่วประเทศมากกว่า 12.3 ล้านไร่ กระจายอยู่ทุกจังหวัดในภาคใต้ ยางพาราจึงเป็นพืชทดแทนป่าไม้ ที่มีจำนวนลดลง และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศ ให้มีมากขึ้น  อีกทั้งภายในสวนยางพารา ยังมีพืชชนิดอื่นๆ ที่สามารถปลูกร่วมได้ จึงทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้น  รวมทั้งเป็นที่อาศัยของสัตว์ต่างๆ ตามธรรมชาติวันศุกร์นี้. รายการคืนคุณให้แผ่นดิน พาท่านผู้ชมทางบ้านไปรับฟังว่า... สรรพคุณของยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยและสามารถแปรรูปที่ทำให้ให้คนเรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีประโยชน์มากในการนอนหลับในชีวิตประจำวัน


ทางรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ได้รับเกียรติสัมภาษณ์

คุณ ดวงใจ ทวีอภิรดีทองคำ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัทลาเท็กซ์เซ็นเตอร์จำกัด
เท่านั้นยังไม่พอ ทางรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ได้เข้าเยี่ยมชมและเปิดโรงงานในการถ่ายทำรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ครั้งแรก
    มาฝากท่านผู้ชมทางบ้านด้วย
ทางรายการได้รับเกียรติจาก


คุณ รังศินีย์  ขุนหลัด
ผู้จัดการทั่วไป
บริษัทลาเท็กซ์เซ็นเตอร์ จำกัด พาไปชมโรงงานและการแปรรูปของน้ำยางพาราพืชเศรษฐกิจที่สำคัญต่อประเทศไทยด้วย


  อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 18.00 น.( หลังเคารพธงชาติ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง( ว่าน )
พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน


CR..ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น