โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562

ด้วยภารกิจ..สื่อมวลชน.. สื่อออนไลน์ ปลายด้ามขวาน@ ชายแดนใต้ สื่อเพื่อสังคม สะท้อนความจริง ชัดเจน ตรงประเด็น


ด้วยภารกิจ..สื่อมวลชน.. สื่อออนไลน์ ปลายด้ามขวาน@ ชายแดนใต้  สื่อเพื่อสังคม  สะท้อนความจริง  ชัดเจน  ตรงประเด็น (มีคลิป)

   สื่อเพื่อสังคม  สะท้อนความจริง  ชัดเจน  ตรงประเด็น         เวปสื่อออนไลน์ ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ สื่อเพื่อสังคม สะท้อนความจริง ชัดเจน ตรงประเด็นที่หลากหลายได้ทุกเรื่องราว ยุคสื่ออนไลน์ในโลกปัจจุบัน สามารถสื่อสารถึงกันได้ไม่กี่นาที เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวเฟสบุ๊คหรือผู้สนใจได้ติดตามข่าวในพื้นที่ปลายด้ามขวาน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และข่าวทั่วไป

    
       ใน สภาพสังคมยุคปัจจุบันที่อาจเรียกได้ว่าเป็น สังคมยุคสื่อสาร ชึ่งความเจริญก้าวหน้าหรือความอยู่รอดของสังคมขึ้นอยู่กับคนในสังคมได้รับ ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องทันเวลา และปรับตัวได้อย่างเหมาะสม สื่อมวลชนต่างๆ จึงมีบทบาทสำคัญในการเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจน ชี้นำความคิดของคนในสังคมด้วย
      สื่อถือเป็นกระจกสะท้อนสภาพของสังคม เปรียบเสมือนเครื่องมือที่มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างค่านิยม เจตคติ การรับรู้ของประชาชนในสังคม และมียังผลต่อการสร้างอัตลักษณ์ของชาติ สื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารออกมาในลักษณะใด สภาพสังคมย่อมแสดงออกมาในลักษณะนั้นเช่นกัน
        ครับ.. ติดตามข่าวสารรายละเอียดได้จาก  คลิปวีดีโอเรื่องจริงผ่านสื่อออนไลน์ YouTube เพจ และ Fackbook จากนักข่าวอิสระ ด้วยจิตวิญญาณ  สื่อเพื่อสังคม สะท้อนความจริง ชัดเจน ตรงประเด็น” “ ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ทุกเรื่องราว เพื่อนำเสนอข่าวทุกเรื่องราว..  ด้วยความ มุ่งมั่นในการทำหน้าที่แสวงหาความจริง พร้อมทั้งนำเสนอข่าวทุกเรื่องราวที่หลากหลาย ทุกมุมมอง  หลายมิติ  นี่คือ...ชีวิตที่อยู่เบื้องหลังตัวหนังสือและภาพข่าวที่ปรากฏสู่สาธารณะชน"
         ท้ายสุดนี้ ผมก็ต้องขอขอบพระคุณทีมงานสื่อมวลชนทุกแขนงทุกท่านที่มีส่วนร่วมได้นำเสนอและผู้ติดตามข่าวสารเหตุการณ์มาตลอดที่ให้กำลังใจพร้อมกับอุปการคุณ เสนอข้อติชม เพื่อที่จะได้พัฒนาปรับปรุงแก้ไขต่อไป


                                                                                                    ประพันธ์  ฤทธิวงศ์
                                                                       บรรณาธิการเวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น