โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562

(ชมคลิป)นราธิวาส เทศบาลตำบลรือเสาะ จัดโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน


(ชมคลิป)นราธิวาส  เทศบาลตำบลรือเสาะ จัดโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

 ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บก.เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้

     เมื่อวันที่  11  กันยายน  2562 ที่ห้องประชุม จันปิยะ เทศบาลตำบลรือเสาะได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมกฎหมายเบื้องต้นที่ควรรู้แก่ประชาชน ประจำปี 2562 โดยมีนายวิเชษฐ์  ไทยทองนุ่ม  นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ เป็นประธานพิธีเปิด และได้กล่าวต้อนรับ


     เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของงานด้านกฎหมายกับภาคประชาชนให้มากขึ้น ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันและได้รับคำปรึกษาด้านกฎหมาย  เพื่อเป็นแนวทาง ซึ่งส่งผลให้ไม่เป็นภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนสังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดความสงบสุชอย่างยั่งยืนต่อไป


       โดยวิทยากร นายธีรพันธุ์  ชูดำ  อัยการจังงหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส จากสำนักงานอัยการจังหวัดนราธิวาส


 ได้บรรยายกฎหมายพาณิชย์ที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน   และนางสาวอริศรา  ชูเขียว  นิติกรชำนาญการ เทศบาลเมืองปาร์ดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา ได้บรรยายพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารและกฏหมายปกครอง มีประชาชน  ผู้นำชุมชน  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลเข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 120 คน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น