โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562

นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร เป็นประธานการประชุมร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลสิรินธร และศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัยในเขตพื้นที่บริการสำนักงานเขต ประจำปีงบประมาณ 2562

นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร เป็นประธานการประชุมร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลสิรินธร และศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัยในเขตพื้นที่บริการสำนักงานเขต ประจำปีงบประมาณ 2562


วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร เป็นประธานการประชุมร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลสิรินธร และศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัยในเขตพื้นที่บริการสำนักงานเขต ประจำปีงบประมาณ 2562

 เพื่อร่วมกันหาแนวทางการประสานงานด้านสุขภาพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสิรินธร ชั้น 4 โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น