โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562

สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์ เปิดประชุมสัมมนารังนกแอ่นบ้านเพื่อสร้างองค์ความรู้เกษตรกรและการผลิตสู่ตลาดโลก


สว.สวัสดิ์  สมัครพงศ์  เปิดประชุมสัมมนารังนกแอ่นบ้านเพื่อสร้างองค์ความรู้เกษตรกรและการผลิตสู่ตลาดโลก

สวัสดิ์  สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา เปิดประชุมสัมมนารังนกแอ่นบ้านเพื่อสร้างองค์ความรู้เกษตรกรและการผลิตสู่ตลาดโลก ณ บ้านกลางรีสอร์ด หาดบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     เมื่อ วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นายวิทยา  กำบัง ประธานศูนย์เกษตรกรรังนกแอ่นประจวบฯ(ลานประจวบฯ) น.ส.จุฑานุช ม่วงงาม ผู้จัดการลาน โทร.0817555578(หนึ่ง)/0890099929(ลูกหว่า)
ได้เชิญ สวัสดิ์ สมัครพงศ์ สว.ร่วมเวทีเรียนรู้รังนกแอ่นบ้าน ผลักดันส่งเสริมเกษตรกรไทย


    อจ.เกษม จันทร์ดำ กูรูด้านรังนกแอ่นโลก เสนอ ประเทศไทยผลิตรังนกแอ่น 2 ประเภท ได้แก่ 1.รังนกแอ่นถ้ำ(เขตสัมปทาน) ผลิตได้ประมาณ 200-230 ตัน
          2.รังนกแอ่นบ้านหรือรังนกแอ่นเลี้ยง ผลิตได้ประมาณ 120-150 ตัน
   ผลผลิตมวลรวมรังนกแอ่น ราคารังนกแอ่น 25,000 บาท มูลค่า รวม 7,500 ล้านบาท
     แหล่งผลิตหลักประเทศอินโดนีเซียอันดับ 1 จำนวน 2,000 ตัน มาเลเซีย จำนวน 700 ตัน และประเทศไทย 300 -350 ตัน

      "ประเทศจีนเป็นตลาดหลักของการส่งออกและการบริโภคหลัก ฉะนั้น พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 และโดยการออกกฎกระทรวงของกรมอุทยานฯ สัตว์ป่า และพรรณพืช ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรรังนกแอ่นประเทศไทย"

สวัสดิ์ สมัครพงศ์
สมาชิกวุฒิสภา สว.205
21/08/62

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น