โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562

สัมผัสชีวิต “การปลูกยางพารา 14 จังหวัดภาคใต้


   สัมผัสชีวิต “การปลูกยางพารา 14 จังหวัดภาคใต้

ยางพาราจึงเปรียบเสมือนเป็นต้นไม้ที่สวรรค์ประทานมาเพื่อความผาสุกของมวลมนุษย์ชาติ และพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย

   ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดินและทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน.. เดินทางล่อง 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อสัมผัสอาชีพการปลูกยางพารา..และศึกษาการเรียนรู้การ
กรีดน้ำยางพารา.. รายการคืนคุณให้แผ่นดินต้องการนำเสนอให้ผู้ชมทางบ้านได้รับทราบถึงอาชีพปลูกยางพารา และการกรีดน้ำยาพารา พืชเศรษฐกิจของประเทศไทย     การปลูกยางพาราในประเทศไทยไม่มีหลักฐานบันทึกแน่นอน แต่คาดว่าน่าจะเริ่มมีการปลูกในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2442-2444 ซึ่งพระยารัษฏานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) เจ้าเมืองตรังในขณะนั้น นำเมล็ดยางพารามาปลูกที่อำเภอกันตัง จังหวัดตรั
ง เป็นครั้งแรก

   เนื่องจากซึ่งชาวบ้านเรียกต้นยางชุดแรกนี้ว่า "ต้นยางเทศา"และต่อมาได้มีการขยายพันธ์ยางมาปลูกในบริเวณจังหวัดตรังและนราธิวาส ในปี พ.ศ. 2454 ได้มีการนำพันธุ์ยางมาปลูกในจังหวัดจันทบุรีซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทย
โดยหลวงราชไมตรี (ปูม ปุณศรี) เป็นผู้นำพันธุ์ยางมาปลูก และนับจากนั้นเป็นต้นมาได้มีการขยายพันธุ์ปลูกยางพาราใน 14 จังหวัดภาคใต้ และ 3 จังหวัดภาคตะวันออก นอกจากนี้ยังมีการขยายพันธุ์ยางมาปลูกในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ


  อย่าพลาดชมวิถีชีวิตการปลูกต้นยางพารา และการกรีดน้ำยาพารามาเพื่อผลิตหมอนยางพารา เพื่อสุขภาพของสรีระของร่างกาย และการหลับนอน
ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ทุกวันศุกร์ เวลา ๑๘.๐๐ น.( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


 CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น