โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

'เกียรติยศ วปอ.๒๕๕๐'มอบแด่ 'วังวรดิศ'


'เกียรติยศ วปอ.๒๕๕๐'มอบแด่ 'วังวรดิศ'

วันที่๗ ก.ค.๖๒)  เป็นความทรงจำที่ข้าพเจ้าและครอบครัวจะไม่มีวันลืม


เมื่อเช้าวันที่๗ ก.ค. ๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย คณะนักศึกษา วปอ.รุ่น ๒๕๕๐ นำโดยท่านประธานรุ่น คณะกรรมการ และสมาชิก ประกอบด้วยอดีตผู้บริหารภาครัฐ ฝ่ายตุลาการ นิติบัญญัติ รัฐวิสาหกิจ การศึกษา เอกอัครราชทูต และผู้บริหารภาคเอกชน กรุณาให้เกียรติเข้าเยี่ยม 'วังวรดิศ' วังของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี 

และองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้รับการเฉลิมพระเกียรติจากองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติให้ทรงเป็นคนไทยคนแรกที่เป็นบุคคลสำคัญของโลก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕

 และวังวรดิศ โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ทายาทอดีตเอกอัครราชทูต หม่อมราชวงศ์สังขดิศ ดิศกุล เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล 'วังวรดิศ อาคารอนุรักษ์ดีเด่น สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์' เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗


#มิตรภาพดำรงสถิตเสถียร#
#พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ#

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น