โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯ จับมือกับธนาคารออมสิน จัดโครงการอบรมพัฒนาอาชีพโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน เน้นสร้างอาชีพและสร้างรายได้กับชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ประกอบการมหาวิทยาลัยนราธิวาสฯ จับมือกับธนาคารออมสิน จัดโครงการอบรมพัฒนาอาชีพโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน เน้นสร้างอาชีพและสร้างรายได้กับชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ประกอบการ


 ณ อาคารลานพิกุล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการการอบรมพัฒนาอาชีพโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับผู้ประกอบการในชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 800 คน

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมฯ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสฯ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯ จัดโครงการอบรมพัฒนาอาชีพโครงการมหาวิทยาลัยประชาชนโดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนให้เกิดการสร้างงานและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

 สนับสนุนการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งจะทำให้ผู้ผ่านการอบรมได้รับความรู้ความสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว รวมถึงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ได้รับการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ มีความสามารถและมีระดับทักษะที่สูงขึ้น จนสามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้และยำระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น


 ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฤทธิวุธ ภูวพัฒน์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า ในการจัดโครงการออมสินยุวพัฒน์ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย 7 โครงการ คือ 1.โครงการทำสมุนไพร 2.โครงการทำบูดู 3.โครงการอาหารไทยเพื่อการประกอบอาชีพ 4.โครงการทำแกงไตปลาแห้ง 5.โครงการทำอาหารว่างเพื่อการประกอบอาชีพ 6.โครงการทำผ้าบาติด และ 7.โครงการทำขนมเค้กคุ้กกี้ รวมทั้งยังมีการจัดนิทรรการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในโครงการออมสินยุวพัฒน์ ประกอบด้วย 7 ผลิตภัณฑ์ คือ Coarse rice สโลแกน ข้าวซ้อมมือจากใจคนโคกอิญ โคกใน Purple 

สโลแกน จานกาบหมาก พลังสตรี ใช้แล้วดีไม่เป็นภัยต่อธรรมชาติ ชันโรงบูโด ยี่งอ สโลแกน หวานไร้พิษ เป็นมิตรต่อสุขภาพ Cookie Herb สโลแกน หวานไร้พิษ คิดถึงสุขภาพ คิดถึงเรา Phoenix สโลแกนผ้าไหม ภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก สุดยอดถังเช่า สโลแกน ถังเช่าสำหรับผู้นำ Novel Budu สโลแกน ผลิตภัณฑ์บูดูสู่ตลาดอาเซียน

 ด้าน อ.วัสนต์ พลาศัย หัวหน้าศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่รัฐบาลสนับสนุนผ่านทางธนาคารออมสิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มีความยากลำบากที่ต้องการขยายธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับทางมหาวิทยาลัยที่อยู่ในพื้นที่นราธิวาส ซึ่งคอยให้องค์ความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ในการร่วมมือกับกับธนาคารออมสินในครั้งนี้ จะตอบโจทย์ถึงปัญหาในการขยับตัวของชาวบ้านในชุมชนในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่ไปนั้น จะเป็นการขับเคลื่อนของพี่น้องในชุมชนให้ได้ผลจากการทำโครงการในครั้งนี้ให้มากที่สุด และสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดมากในวันนี้ คือ การบูรณาการระหว่างพี่น้องประชาชนกับทางมหาวิทยาลัยฯและภาครัฐ เป็นการตอบโจทย์ที่ดีและเป็นคำตอบที่สำคัญและตรงจุดในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนและจังหวัดนราธิวาสในที่สุด


 สิ่งที่ได้รับจากโครงการดังกล่าว คือ การพัฒนาอาชีพเพิ่มมากขึ้น การพัฒนาธุรกิจในสายพันธ์ใหม่  คือโครงการ star up ที่เป็นนโยบายของรัฐบาล และจะมีผลต่อการพัฒนาจังหวัดนราธิวาสโดยตรง ซึ่งถือเป็นจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์หลักในการจัดโครงการในวันนี้


 สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้น 2 วัน ระหว่างวันที่ 13 14 ก.ค.62 โดยแบ่งเป็นวันละ 400 คน รวม 800 คน โดยภายหลังจากการจัดโครงการในครั้งนี้แล้ว จะมีบทสรุปว่า จะโฟกัสไปยังธุรกิจประเภทใดก่อนว่า จะเป็นประเภทผ้าหรืออาหาร แล้วนำมาวิเคราะห์ว่า ต่อไปหลังจากนี้เราจะโฟกัสไปยังธุรกิจประเภทใดเพื่อให้เกิดเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น เพื่อการต่อยอดต่อไปในอนาคตเพื่อขับเคลื่อไปสู่ระดับโลกต่อไป.

ขอบคุณ ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น