โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส จัด สานเสวนา ประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ ครั้งที่ 2สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส จัด สานเสวนา ประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ ครั้งที่ 2 

      สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส จัดเสวนา สานเสวนา ประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ ครั้งที่ 2  ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้   ที่โรงเรียนราชพัฒนา  หมู่ที่ 6 ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส   ในหัวข้อสร้างพลังประชารัฐ ด้วยพลังชุมชน

  โดยมีนางสาวพิลาส  หะยีสะแม็ง  คลังจังหวัดนราธิวาส นายเลอพงษ์ แตงเนียม  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส นายชัยเจริญ  มูสิกิ้ม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส  ร่วมเสวนา ซึ่งมีนายแวสะมะแอ สาและ นายอำเภอเจาะไอร้อง  นายบัญชา  กันหาสินธุ์  ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส  ตลอดจนส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในงาน โดยมีนางสาวสนธินี  เสตะจิต นักจัดรายการอาวุโส อสมท.นราธิวาส   นายมะรีเพ็ง   หะยีสาและ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  ดำเนินการเสวนา   มีประชาชนในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

      ทั้งนี้มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกัน รวมถึงนำเสนอในความเห็นต่าง เพื่อทำความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเนื้อหาการเสวนาเพื่อสร้างความเข้ารู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในส่วนของการส่งเสริมอาชีพ รวมถึงสวัสดิการต่างๆที่ประชาชนพึงได้รับ

 ขณะที่เสียงตอบรับของประชาชนที่ร่วมรับฟังการสานเสวนาเป็นไปในทิศทางที่ดี หลายเสียงบอกว่าดีใจที่หน่วยงานของรัฐให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นอย่างดี  โดยเฉพาะการให้ความรู้ในสิทธิประโยชน์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรผู้มีรายได้น้อย  ซึ่งประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างตรงจุด

การจัดสานเสวนาในครั้งนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส FM 98.25 MHz ได้ดำเนินการถ่ายทอดกระจายเสียงการจัดเสวนา ประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่อย่างทั่วถึง

ขอบคุณ  ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น