โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

(ชมคลิป)พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอรือเสาะ ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา


 (ชมคลิป)พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอรือเสาะ  ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา        
       เมื่อวันที่ 16  ก.ค. 2562   ณ วิหาร วัดราษฏร์สโมสร ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พ.ต.ท. มานพ พรหมเมศ  สวป.สภ.รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา โดยมี  หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ นักเรียนและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ

         เนื่องในวันอาสาฬหบูชาพร้อมฟังการกล่าวสัมโมทนียกถา และธรรมเทศนาจาก  พระครูวรปัญญาประยุตเจ้าคณะอำเภอรือเสาะ –ศรีสาคร เจ้าอาวาสวัดราษฏร์สโมสร


                    สำหรับการจัดงานประเพณีวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษาในครั้งนี้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลในวันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ร่วมทำบุญถวายพุทธบูชา ได้เรียนรู้ และเข้าใจถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนา 

           และปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ร่วมทั้งเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป และเพื่อสร้างความปรองดองความสมานฉันท์ของคนในพื้นที่ อีกด้วย


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น