โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

นราธิวาสจัดใหญ่กิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมสองแผ่นดิน ไทย-มาเลเซีย ประจำปี 2562 ส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนใต้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นดึงนักท่องเที่ยวมาสัมผัสอัตลักษณ์ที่งดงามในพื้นที่


นราธิวาสจัดใหญ่กิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมสองแผ่นดิน ไทย-มาเลเซีย ประจำปี 2562 ส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนใต้   เพื่อสร้างความเชื่อมั่นดึงนักท่องเที่ยวมาสัมผัสอัตลักษณ์ที่งดงามในพื้นที่


ที่สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมสองแผ่นดิน ไทย-มาเลเซีย ประจำปี 2562  โดยมีดาโต๊ะ มูฮัมหมัดดีน บิน กือตาปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว ศิลปะ และวัฒนธรรม ประเทศมาเลเซีย          นายมงคล สินสมบูรณ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู     นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส  นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั้งไทยและประเทศมาเลเซียเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

    นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้มีการพัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีการรับรู้ไปอย่างกว้างขวาง จังหวัดนราธิวาสถือเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว และทางวัฒนธรรม ซึ่งต่างประเทศและจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย ให้ความสนใจที่จะเดินทางมาสัมผัส และท่องเที่ยวในจังหวัดนราธิวาส

       ซึ่งสิ่งสำคัญที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศ ให้ความชื่นชมและกล่าวถึงมาก คือ คนไทยเป็นคนที่น่ารักและมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี มีรอยยิ้มที่สดใสน่ารัก โดยการจัดงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและกิจกรรมต่อเนื่องกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมสองแผ่นดิน ไทย-มาเลเซียในครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมเทศกาลและกิจกรรมตามภูมิวัฒนธรรมในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

       เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ทั้งในรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือการส่งเสริมทางวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน และยังสร้างความเชื่อมั่นด้าน การท่องเที่ยว เพื่อสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับผู้เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว     ในจังหวัดนราธิวาสอีกด้วย

      ด้านนายณรงค์  สังข์ประสิทธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า กิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมสองแผ่นดิน ไทย-มาเลเซีย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ดำเนินงานโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้มีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนในกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

       เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2830 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมีกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงบนเวที ได้แก่ การแสดงลิเกฮูลู ไทย-มาเลเซีย การแสดงมโนราห์ ไทย-มาเลเซีย การแสดงหนังตะลุง ไทย-มาเลเซีย การแสดงชุดประจำรัฐของประเทศมาเลเซีย การแสดงชุด 4 ภาค ของประเทศไทย การแสดงศิลปินพื้นบ้าน ไทย-มาเลเซีย กิจกรรมออกร้านอาหารจานเด็ด และกิจกรรมออกร้านแสดงสินค้า OTOP ที่ขึ้นชื่อในพื้นที่
                                          
ขอบคุณ ข่าว/กรียา/นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น