โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และบริษัทภาดา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานการแข่งขันการออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยี พื้นฐานวิศวกรรม และพลังงานสะอาด 'Thailand Green Mech Contest 2019


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และบริษัทภาดา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานการแข่งขันการออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยี พื้นฐานวิศวกรรม และพลังงานสะอาด 'Thailand Green Mech Contest 2019


Thailand Green Mech Contest Year 2019'  The pleasure is all mine


เมื่อบ่ายวันนี้ (15 มิ.ย. 62) เวลา 15.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และบริษัทภาดา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานการแข่งขันการออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยี พื้นฐานวิศวกรรม และพลังงานสะอาด 'Thailand Green Mech Contest 2019' และการแข่งขันระบบอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครบิต (Robot for Smart Energy Project Competition) ประจำปี 2019 ณ เวสต์เกต ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

ม.ล.ปนัดดา กล่าวในพิธีเปิดตอนหนึ่ง ความว่า :


"การจัดการแข่งขันการประกวดของสถานศึกษาจากทั่วประเทศในเรื่องการออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยี พื้นฐานวิศวกรรมในครั้งนี้ ลูกหลานนักเรียนต้องมีความเข้าใจว่า การทำสิ่งต่างๆ ด้วยแนวทางใหม่ๆ ที่อาจหมายถึง 'เทรนด์' ทางการเปลี่ยนแปลงทางความคิดหรือการผลิต กระบวนการนวัตกรรม หรือองค์กรที่เราดูแลรับผิดชอบ หรือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นจากการปรับปรุงแก้ไข หรือการพัฒนาต่อยอด ทั้งนี้ มักมีการแยกแยะความแตกต่างอย่างชัดเจน ระหว่างการประดิษฐ์คิดค้น ความคิดริเริ่ม ผลดีผลเสีย จึงอาจกล่าวได้ว่า นวัตกรรมหมายถึงความคิดริเริ่มที่นำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ปรากฏการณ์ของสิ่งที่ดีกว่า ดียิ่งขึ้นกว่ารูปแบบเดิมๆ ตามความจำเป็นของระบบอีกทั้งรูปแบบการพัฒนา"


#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ#
#พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ#
#กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน#

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น